Organisaties die zich inzetten voor rechten van (o.a.) vluchtelingen

  • Vrouwen tegen uitzetting - Stichting Vesta maakt deel uit van dit samenwerkingsverband van vrouwelijke vluchtelingen en Nederlandse vrouwen.
  • Defence for Children - bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-kinderrechtenverdrag.
  • ASKV/Steunpunt Vluchtelingen - steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen die niet terugkunnen naar hun land van herkomst.
  • De fabel van de illegaal - regelt medische zorg en juridische ondersteuning voor mensen zonder verblijfspapieren.
  • Steunpunt Vrouwen zonder verblijfspapieren - Everyone has the right to settle everywhere they'd like in the world, in safety. Vanuit die overtuiging werkt SVZV aan de verbetering van de positie van vrouwelijke vluchtelingen.
  • Kind in azc - zet zich in voor het verbeteren van de situatie van kinderen in asielzoekerscentra, in lijn het het VN-Kinderrechtenverdrag.
  • Geen kind in de cel - strijdt tegen het gevangen zetten van kinderen, met of zonder hun ouders, zonder verblijfspapieren.

Achtergrondinformatie over het vluchtelingenbeleid en de situatie van vluchtelingen in Nederland

  • 26.000 gezichten - vluchtelingen- en asielbeleid
  • Wij zijn hier/de vluchtflat - informatie van en over de vluchtelingen die (voorheen in de vluchtkerk en nu) in de vluchtflat verblijven. Ook enkele van 'onze' vrouwen verblijven in de vluchtflat.
  • Qracht500 - een website en 'magazine in de maak' om mensen in armoede een stem en gezicht te geven. Armoede kan iedereen overkomen.