Waarom we doen wat we doen

Dagelijks kloppen mensen in een uitzichtloze situatie bij ons aan. Door de politieke keuzes in ons land neemt hun aantal nog steeds toe.

Als een vluchteling in Nederland komt, vinden er binnen acht dagen twee gesprekken van 1,5 uur plaats. In die gesprekken moeten zij hun verhaal doen aan de autoriteiten. In de beoordeling voor een verblijfsvergunning zijn deze gesprekken cruciaal.

Hoe kun je binnen acht dagen over je angst heen stappen, over de schaamte voor mishandelingen, misbruik en verkrachtingen die je moest ondergaan? In een vreemd land, met andere omgangsnormen en tegenover autoriteiten die in je vaderland vaak het grootste gevaar vormen.

Stichting Vesta is ontstaan vanuit morele verontwaardiging over het asielbeleid, de omgang met en de situatie van vluchtelingen in ons land. Wij vroegen ons af wat voor wereld wij onze kinderen willen laten zien. Het antwoord lijkt eenvoudiger dan het blijkbaar is: wij willen ze een wereld laten zien waarin mensen niet als illegaal beschouwd worden en waarin mensen elkaar helpen.

Wat we daarom doen om te helpen

Opvang

Vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar. Afgezien van de voor de hand liggende ongemakken van op straat leven, lopen ze een aanzienlijk risico in verkeerde handen te vallen en misbruikt en uitgebuit te worden. Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar. Zij zijn bang om te worden opgepakt en teruggestuurd naar hun vaderland dat zij niet voor niets ontvlucht zijn. Hierdoor zijn zij 'vatbaar' voor chantage en is de drempel om te ontsnappen uit een misbruiksituatie voor hen nog hoger.

Wij helpen vrouwen en kinderen die niet in Nederland mogen blijven, maar die ook niet terug kunnen naar hun vaderland: zij staan met hun rug tegen de muur. Zij hebben in Nederland geen recht op onderdak, voedsel en werk.

Wij denken mee over een veilige plek om te wonen, we voorzien in de eerste levensbehoeften, helpen bij het regelen van medische zorg en onderwijs voor de kinderen. Kortom, we zorgen dat zij zich veilig kunnen voelen.

Zelfredzaamheid

De vrouwen regelen - geholpen door elkaar en door ons - hun eigen zaken, zoals doktersbezoeken, gesprekken met de advocaat, het opvragen van papieren. De verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar geeft hen zelfvertrouwen en bevordert de zelfredzaamheid.

Procedures

We nemen de tijd om naar het verhaal van elke vrouw te luisteren en bekijken hun dossiers. Als wij voldoende aanknopingspunten zien, helpen wij hen een advocaat in te schakelen en begeleiden hen bij de procedure.

Vrouwen voor wie we geen mogelijkheden zien, krijgen de tijd om tot rust te komen en hun vertrek uit Nederland te plannen, met onze hulp.

Politiek en publieke opinie

Stichting Vesta maakt deel uit van Vrouwen tegen Uitzetting (VTU), een samenwerkingsverband van vluchtelingenvrouwen en Nederlandse vrouwen, dat zich inzet om inlvoed uit te oefenen op het beleid en op de publieke opinie ten aanzien van (vrouwelijke) vluchtelingen.

Inzake kinderrechten en -procedures werken we samen met Defence for Children-ECPAT. Deze organisatie komt op voor de rechten van alle kinderen in Nederland en daarbuiten.