Stichting Vesta heeft een fiscale ANBI-status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Onze ANBI-status is terug te vinden op de site van de belastingdienst onder de volgende gegevens: RSIN / fiscaal nummer 851151000. Sinds januari 2014 is iedere ANBI verplicht om een aantal zaken te publiceren. Via deze pagina voldoen wij aan deze publicatieplicht.

Missie & doelstelling

Onze missie: een veilige maatschappij voor (vluchtelingen)vrouwen en -kinderen.

 

Onze doelstellingen:

 • het bieden van een eerste opvang en ondersteuning aan (vluchtelingen)vrouwen en -kinderen die gedupeerd zijn door de werking van het rechtssysteem
 • het ondersteunen bij een goede rechtsgang voor (vluchtelingen)vrouwen en -kinderen
 • het bestrijden van seksisme, racisme, mishandeling en seksueel geweld/misbruik ten opzichte van vrouwen en kinderen

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:

Download ons beleidsplan 2020-2022 (pdf, 160 kB)

Laatste jaarverslagen & formulier ANBI publicatieplicht 2020

Download ons jaarverslag 2019 (pdf, 155 kB) Download ons jaarverslag 2020 (pdf, 1,3 MB) Download ons formulier ANBI Publicatieplicht 2020 (pdf, 306 kB) Download ons jaarverslag 2021 (pdf, 182 KB)

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Helge Sman, voorzitter
 • Evien Tjabbes, secretaris
 • Penningmeester, vacant per 1 maart 2022
 • Audrey Westenburg, algemeen bestuurslid
 • Gabbi Wierenga, oprichtster en directeur

Beloningsbeleid

 • het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding
 • het bestuur ontvangt geen vacatiegelden
 • de stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst
 • de directeur ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding, conform de fiscaal vrijgestelde bedragen