Stichting Vesta heeft een fiscale ANBI-status

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Onze ANBI-status is terug te vinden op de site van de belastingdienst onder de volgende gegevens: RSIN / fiscaal nummer 851151000. Sinds januari 2014 is iedere ANBI verplicht om een aantal zaken te publiceren. Via deze pagina voldoen wij aan deze publicatieplicht.

Missie & doelstelling

Onze missie: een veilige maatschappij voor (vluchtelingen)vrouwen en -kinderen.

 

Onze doelstellingen:

  • het bieden van een eerste opvang en ondersteuning aan (vluchtelingen)vrouwen en -kinderen die gedupeerd zijn door de werking van het rechtssysteem
  • het ondersteunen bij een goede rechtsgang voor (vluchtelingen)vrouwen en -kinderen
  • het bestrijden van seksisme, racisme, mishandeling en seksueel geweld/misbruik ten opzichte van vrouwen en kinderen

Actueel beleidsplan

Link naar het beleidsplan:

Download ons beleidsplan 2020-2022 (pdf, 160 kB)

Laatste jaarverslag

Download ons jaarverslag 2019 (pdf, 155 kB)

Beloning

  • het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding
  • het bestuur ontvangt geen vacatiegelden
  • de stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst
  • de directeur ontvangt een onkostenvergoeding