Netwerketentje

Stichting Vesta organiseert een aantal maal per jaar een netwerketentje. De data worden aangekondigd in onze agenda. Je bent van harte welkom om op die manier met ons werk kennis te maken!

Onze agenda

Ook kun je de komende tijd in onze agenda vinden wanneer er politieke acties zijn om het Nederlandse asielbeleid ter discussie te stellen.

Onze agenda wordt binnenkort op onze website gepubliceerd.

Speciale actie

Een aantal keer per jaar worden er inzamelacties door donateurs van Vesta georganiseerd. Wij voelen ons hierdoor enorm gesteund! Je kunt denken aan:

  • een benefietconcert
  • een fiets- of wandeltocht
  • een veiling of markt
  • een inzameling
  • een schoolactiviteit voor een goed doel
  • een sponsorloop
  • een sponsoretentje
  • et cetera

Wil jij ook een speciale actie voor ons op touw zetten?

LAAT HET ONS WETEN VIA HET CONTACTFORMULIER